ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Ubezpieczenia rolne
 
Obowiązkowe ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego zakres reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

więcej

Dobrowolne ubezpieczenia rolne

Przedmiotem ubezpieczenia może być następujące mienie ruchome w gospodarstwie rolnym:
  • produkty rolne – ziemiopłody złożone na przechowanie, pasza dla zwierząt;
  • inwentarz żywy – zwierzęta gospodarskie tj. konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy;
  • mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – maszyny, urządzenia, sprzęt rolniczy, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin.
więcej

SZYBKI KONTAKTLIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.