ZAPYTAJ o ubezpieczenie i cenę
Proszę o przygotowanie oferty ubezpie- czenia: (przygotowanie oferty jest bezpłatne i niezobowiazujące)
Telefon:                      Email:
Indywidualne ubezpieczenia na życie
 
Produkt skierowany przede wszystkim do osób wykonujących wolne zawody, rolników, osób niepracujących, oraz wszystkich, którzy nie mogą skorzystać z ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące zdarzenia:

  • zgon Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 200 % sumy ubezpieczenia;
  • zgon Ubezpieczonego z innych przyczyn niż nieszczęśliwy wypadek - świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia;
  • powstanie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości 2 % sumy ubezpieczenia za każdy 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • zgon współmałżonka Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia;
  • zgon dziecka Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 30 % sumy ubezpieczenia;
  • zgon rodzica lub teścia / teściowej Ubezpieczonego - w wysokości 20 % sumy ubezpieczenia;
  • osierocenie dziecka pozostającego na utrzymaniu Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 40 % sumy ubezpieczenia;
  • urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu - świadczenie w wysokości 10 % sumy ubezpieczenia;
  • urodzenie się dziecka martwego Ubezpieczonemu - świadczenie w wysokości 20 % sumy ubezpieczenia.

Umowę zawiera się na czas nieokreślony. Składka opłacona jest miesięcznie.

SZYBKI KONTAKTLIKWIDACJA SZKÓD

Szanowni Państwo, przekazujemy numery telefonów towarzystw ubezpieczeniowych pod którymi możecie Państwo zgłaszać szkody.

czytaj więcej


powiadamianie

Jeśli chcecie być Państwo powiadamiani o zmianach na naszej stronie internetowej prosimy poniżej zamieścić swój adres e-mail. Przycisk 'wypisz' spowoduje usunięcie adresu mailowego z naszej listy zainteresowanych.